מדיניות ביטולים של "פשטות- התכנית להכשרת מטפלים בנשימה והתמקדות"

1. מדיניות זו נוצרה מתוך ניסיון רב שנים בעבודה עם קבוצות ומתוך ניסיון להיות הוגן כלפיי התלמיד והן כלפיי הקבוצה והמנחה.

2. מדיניות הביטול נוצרה כדי לבנות יציבות בקבוצה שהחליטה לצאת לקראת תהליך ומסע משותף.

3. כמו כן, המדיניות משמעותה העמוקה יותר היא מידת ההתחייבות אשר לוקח על עצמו התלמיד בתוך מסע שנתי שיש בו לא מעט קשיים ומפגשים עם מקומות כואבים בתוכו כחלק מתהליך נפשי רגשי. כמובן, שמפגשים כאלו עם מקומות קשים בתוך נפשו של התלמיד יש בצידם בונוס עצום של ריפוי וחיבור לשמחה, חיות ויצירה.

 נוהל עזיבה:

  1. למען כבוד הקבוצה מי שעוזב יודיע על כך למנחה והשניים יפגשו לנהל שיחה על פשר העזיבה על הקשיים שהביאו לה וכו'.
  2. היה וגם לאחר השיחה ירצה לעזוב התלמיד, לא חייב הוא, אך מוזמן לכבד את הקבוצה בהצטרפותו למפגש נוסף ואחרון שלו ביום בו מתכנסת הקבוצה, כדי להיפרד, לשתף ולשמוע דברי תודה וזו למען סגירת התהליך עבור כולם.
  3. היה והתלמיד מחליט לעזוב עד למועד פתיחת הקורס ישלם רק את דמי הרישום בסך 650 ש"ח.
  4. במידה והעזיבה מתרחשת בין המפגש הראשון ועד למפגש החמישי (כולל) או לחלופין חודש לאחר פתיחת הקורס, ישלם 35% מהסכום של שכר הלימוד שנקבע לאותה שנה לא כולל את סכום הסטאז' אלא רק מתוך שכר הלימוד של עד לתקופת הסטאז'.
  5. כל עזיבה בין המפגש החמישי ועד למפגש ה- 12 (כולל) תחויב ב- 70% מסכום השכר לימוד.
  6. כל עזיבה מעבר למפגש ה-12 תחויב בכל הסכום של שכה"ל. והתלמיד לא יהא זכאי להחזר.

 יובהר כי הרישום לתכנית והשתתפות התלמיד במפגשים מעידה על הסכמתו לתנאי מדיניות זו אף אם טרם העביר את הכספים.

סגור לתגובות.