VOD

התמקדות עם חן עין הבר

נשימה מעגלית עם יניב קקון


התכנית הישראלית להכשרת מטפלים בנשימה בשילוב התמקדות


מהיכן הגיעה ההתמקדות?

שיתוף אישי מהלב על טיפול בנשימה

יניב מתארח בתכנית "יצירה מקומית", ערוץ 2, בנושא ריברסינג

סגור לתגובות.